OSZ Prostějov dne 9.12.2015 vysvětluje pod. č.j. ZN 2066/2014-174 enormní roční průtahy spojené s obviněním vědomými nepravdamiDodatek stížnost ze dne 1. 1. 2016 na páté prostějovské obvinění za zločin nedovolené výroby a distribuce drog (míněn výzkum Konopí je lék/Cannabis is The Cure a pátá a šestá konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově 3. 9. 2014 a 3. 9. 2015) č. j. KRPM-58697-18/TČ-2015-141271 ze dne 4. 12. 2015 obdrženého 16. 12. 2015 včetně stížnosti obviněného ze dne 18. 12. 2015 na blogu  Konopné církve ZDE  OSZ Prostějov se bude muset nepodjatě ve stížnosti na obvinění také vyrovnat s opakovanými doloženými nepravdami olomouckého vrchního státního zástupce VSZ Olomouc JUDr. Ivo Ištvána (VSZ Olomouc doložitelně a důkazně od roku 2009) a dále opakovanými doloženými nepravdami řady státních zástupců KSZ Brno od roku 2009, totiž, že doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců kdy šetřil Nejvyšší soud - jak oba úřady nepravdivě tvrdí - a dále opakované vědomé nepravdy a nezákonná rozhodnutí předsedkyně OSZ Prostějov JUDr.  Naděždy Kezniklové, nyní nově odůvodňující roční průtahy řízení opětovně vědomě nepravdivými nezákonnými dle § 21 přestupkového zákona řešenými nepravdami ve správním/trestím řízení, viz komentáře k rozhodnutí předsedkyně OSZ k průtahům dne 9.12.2015 č.j. ZN 2066/2014-174- důkazy konkrétních nepravd státníchzástupců jsou doloženy